Plain White flour Gluten Free

£0.20
Plain White flour Gluten Free

A blend of naturally gluten free flours

Ingredients: flour blend (rice, potato, tapioca, maize, buckwheat).

Own this product? Let us know what you think.
Weight 0.1kg